Kategorier
Tandvård

Invisalign Stockholm – tips och råd 

Att ha sneda tänder kan påverka vardagen negativt. Dels då man äter och tuggar med en felaktig belastning som innebär att vissa tänder slits mer än andra. Dels så kan det också vara hämmande i det sociala livet. Man vågar inte le och skratta och i och med detta så kan också en uppfattning om den egna personen cementeras hos andra där man bedöms som tråkig, defensiv och introvert. 

Idag finns olika nya behandlingar för att reglera sneda tänder och en av dessa handlar om Invisalign. Invisalign i Stockholm erbjuds av vissa tandläkare och det handlar om ett sätt att reglera tänder där många fördelar finns om man jämför med alternativen. Några av dessa fördelar ser ut enligt följande: 

  • Du kan se resultatet i förväg. Invisalign i Stockholm är en metod som bygger på avancerad teknik och detta innebär dels att de skenor som tas fram skräddarsys med 3D. Dels så innebär det också att man kan se hur det färdiga och förväntade resultatet kommer att bli – och där man också, i samband med att byten av skenor sker, kan följa framstegen. 
  • Osynligt. Den stora USPen gällande Invisalign i Stockholm är att det handlar om osynlig tandreglering. Skenorna är genomskinliga och detta ger en stor fördel om man ställer det mot den traditionella rälsen. Ingen annan än du ser att dina tänder regleras. 
  • Avtagbara. Skenorna kan – och ska – plockas ut i samband med renhållning och vid måltider. Detta borgar för en god munhygien och samtidigt också för att man enklare kan äta mat och annat. 

Eget ansvar med Invisalign i Stockholm 

Nackdelarna med Invisalign i Stockholm då? Dels så kan man peka på att det är en behandling som inte passar alla. Långt ifrån alla patienter bedöms som lämpliga kandidater i samband med en initial undersökning via röntgen. En annan nackdel handlar om att det egna ansvaret väger tungt. Det är upp till dig att hela tiden komma ihåg att använda dina skenor. Minsta miss kan påverka regleringen negativt.